< class="container"> < class="line"> < class="inner">

走进万邦达

< class="sub-menu"> 公司简介 业务板块 发展历程 企业文化 联系我们

新闻资讯

< class="sub-menu"> 公司新闻 行业资讯

发展战略

< class="sub-menu"> 公司展望 合作伙伴

解决方案

< class="sub-menu">

工艺技术

< class="sub-menu"> 生物技术 高级氧化技术

专利产品

< class="sub-menu">

工程案例

< class="sub-menu">

重点工程

煤化工 石油化工 其它行业

工程业绩

煤化工 石油化工 BOT 托管运营 矿井水及零排放

投资者关系

< class="sub-menu"> 股价资料 信息公告 定期报告 调研报告

加入万邦达

< class="sub-menu"> 人才理念 招聘信息 薪酬福利 绩效考核 员工培训 发展机制 < class="copy-right">北京万邦达环保技术股份有限公司
2020 版权所有
京ICP备05035065 < class="tool" style="right: 18px; width: 34px;"> < class="right"> < data-left="stock" style="background-color: rgb(70, 70, 70);"> < data-left="wechat" style="background-color: rgb(70, 70, 70);"> < data-left="link" style="background-color: rgb(70, 70, 70);"> < class="left display_none"> < class="stock" style="display: none;">股票信息 < class="triangle_border_right"> < class="wechat" style="display: none;">
使用手机识别二维码 < class="triangle_border_right"> < class="link" style="display: none;"> 如有投资项目和招商项目推荐,请联系
北京总部
电话:010-59621606
邮箱:waterbd@waterbd.cn
< class="triangle_border_right"> < class="content"> < class="banner">< src="/html/images/banner-news.png">

公司新闻 Company news

< class="c">

甲醇供排水车间开展有限空间作业应急救援演练

发布日期:2018-09-29

为加强有限空间作业规范,切实提高员工生产事故处置能力,提高车间安全生产意识,全面提升应急救援管理水平,北京万邦达环保技术股份有限公司宁夏分公司甲醇供排水车间分别于2018年8月24日、28日,开展了“有限空间作业应急救援演练”活动。       

此次演练在车间主任及安全员的组织下进行,模拟演练了运行岗位员工在进入循环水81-5阀门井开、关阀门时突发昏迷,应急人员紧急开展报警、抢救、转移的过程。       

两次演练共有31人次参加,车间对演练全程进行了记录。通过此次演练,增强了运行班组人员有限空间作业的安全意识和应急救援能力,有效地提高了车间在应急状态下的指挥、协调能力,确保有限空间作业安全,预防此类安全生产事故的发生。
       < src="https://ss2.meipian.me/users/9974392/6f727117a561457f9e0667cc87a7fb67.jpg-mobile"/>        < src="https://ss2.meipian.me/users/9974392/b570f0d754c14cda9a496294b3b775ed.jpg-mobile"/>        < src="https://ss2.meipian.me/users/9974392/140ddcd83a5844be91bb6b1c76dda363.jpg-mobile"/>        < src="https://ss2.meipian.me/users/9974392/67c16c84deeb49eea4512ef31d7babc9.jpg-mobile"/>        < src="https://ss2.meipian.me/users/9974392/383362becf8243ee82f5d056743ca341.jpg-mobile"/>        < src="https://ss2.meipian.me/users/9974392/86203c78d3e0411d974d5eca163dacc3.jpg-mobile_2"/>        < src="https://ss2.meipian.me/users/9974392/4393da9cd4ec43ed947fadf3d65fadc6.jpg-mobile"/>        < src="https://ss2.meipian.me/users/9974392/8b009d4d7f8842f184b3e910877061c8.jpg-mobile_2"/>        < src="https://ss2.meipian.me/users/9974392/60b5e696327243f68631d1eb8fe67402.jpg-mobile_2"/>        < src="https://ss2.meipian.me/users/9974392/9741034c6fbb46cbbbb03263f26edde6.jpg-mobile"/>        < src="https://ss2.meipian.me/users/9974392/f2dd235a98c1498b9a2c3504a17fc3ea.jpg-mobile"/>        < src="https://ss2.meipian.me/users/9974392/bfae74d79a86422b9d43bfc9b7169f2c.jpg-mobile"/>        < src="https://ss2.meipian.me/users/9974392/ef9a38c9b496460bbeb12efe3f73ba22.jpg-mobile"/>